Váš košík je prázdný

Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Pokud při převzetí bude ze strany kupujícího zjištěna vada, způsobena dopravcem nabo výrobcem, je kupující povinen nahlásit tyto vady prodávajícímu nejpozději do 3 dnů ode dne doručení. Na reklamace zjištěné po uplynutí této doby nebude brán zřetel.

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada,má kupující nárok tuto vadu reklamovat. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) výrobku, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení nebo nesprávného používání, nebo jiného nesprávného zásahu.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku


Postup při reklamaci:
  1. zboží zašlete jako obyčejný balík (ne na dobírku) na naši adresu: Uffelmann s.r.o.,Krásný Les 18,363 01 Ostrov
  2. do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu popřípadě telefonní číslo
  3. doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.